DG Nucleus management

 

Der findes to måder at køre DG Nucleus management på. Renrace og Zig Zag (eller tilbagekryds som mange kalder det).

Ved renrace bruges altid de to moderracer YY = Yorkshire og LL = Landrace.

 

Beskrivelse af renrace.

Man vælger YY eller LL renrace som moderlinje.

Racerne har hver deres fordele, men resultaterne er de samme i sidste ende.

10 % af besætningens størrelse skal være renrace.

Af de 10 % skal 10 % løbes til renracekuld. 90 % skal løbes til krydsningskuld

 

Eksempel: Besætning på 1000 søer

100 søer skal være renracede.

10 søer med de til en hver tid bedste index og konditioner skal løbes til renracekuld.

90 søer skal løbes til krydsningskuld.

 

YY so løbes med YY orne                        YY so løbes med LL orne

             YY 10 % renrace sopolt                                    LY 90 % krydsnings sopolt    

Alle dyr skal registreres i database, kaldet databanken (DB). På den måde vil de indgå i den store avlsviden, som der ligger i generne.

Når de indgår i databanken,  kan der hver uge beregnes aktuelle index på alle dyr i besætningen, på den måde ved man hele tiden, hvad der skal avles på. Derudover kan der laves indavlsanalyser på dyrene, inden man løber dem.

 

Der bruges svineprogrammet Agrosoft eller Cloudfarms til at sammenkoble dataene med databanken.

Dette svineprogram er et program, som bruges i hverdagen på staldniveau til at hjælpe med styringslister og resultatanalyser, og programmet har den store fordel at det kan sende data direkte til databanken og modtage data retur, som man har brug for i det daglige arbejde.

 

Beskrivelse af Zig Zag eller tilbagekryds.

Man vælger YL eller LY dyr som moderlinier. YL = Yorkshire far og Landrace mor. LY = Landrace far og Yorkshire mor. Far er altid det første bogstav i racebetegnelsen.

Hele besætningen vil være produktionssøer, hvor man løbende udvælger de 10 % bedste søer efter index og resultater/konditioner til at avle på.

 

Begynder  for eksempel med:

 

YL so løbes med LL orne

                 LYL so løbes med YY orne

                               YLY so løbes med LL orne

                                           LYL og sådan kører man derudaf.

Umiddelbare fordele og ulemper ved forskellige racemodeller. Hertil skal der nævnes, at det er meget individuelt, når man spørger ind til dette, i de enkelte besætninger. Vi plejer at sige, at det er ligesom religion. Nogen kan lide det ene og andre kan lide det andet. Men jeg vil her beskrive de generelle erfaringer, jeg har, når jeg kommer rundt.

 

Allerførst skal man vide, at LY eller YL har ca. 1,5 gris mere pr. kuld end renracede. Og YLY og LYL har ca. 0,75 gris mere pr. kuld end renracede.

 

Yorkshireracen:  Gode egenskaber - er kendt for at være et stærkere dyr end Landracen. Derfor er der mange, der vælger den  til søer, som skal gå i grupper. 

Ulemper - Den kan være en noget firkantet sotype i forhold til Landracen og derudover kan det knibe med, at de har helt så mange patter som Landracen.

 

 

Landracen: Gode egenskaber - er kendt for at være nemmere at arbejde med en Yorkshire og derved mere enkelt at arbejde med i hverdagen.

Ulemper - den er ikke så stærk, hvis den skal gå i gruppesystem.

 

Resultaterne er de samme, hvis man sammenligner besætningsresultater.

 

YL  eller LY er verdens bedste so, når vi snakker produktivitet. Har man ikke over 30 fravænnede grise pr. årsso med den race, halter man langt bagefter. De bedste ligger konstant på 34-35 fravænnede grise pr. årsso.

 

YLY eller LYL er nok verdens næstbedste so. Topbesætninger ligger på 31-33 fravænnede grise pr. årsso.

 

Hvad skal man vælge?

Er besætningen på 600 søer eller derover, bør man vælge renrace. Hvilken race er op til ens eget temperament, resultaterne er de samme.

 

Er besætningen mindre end 600 søer, bør man vælge Zig Zag eller tilbagekryds. Grunden hertil er, at der bliver for få søer, der skal laves avl på, og når så nogle svigter, har man ikke dyr nok senere. Derudover bliver besætningen hurtigt for smalsporet på gensiden. Man skal helst avle så bredt som muligt, dermed er risikoen for genfejl væsentligt mindre.

 

Adresse
DM AGRO ApS
Buen 136, Stubbæk
DK 6200 Aabenraa

Kontakt
Telefon.: 0045 70 70 10 68 

info(at)dmagro.dk

 

 

© 2015 DM AGRO ApS. All rights reserved.