Produktionsværktøjer

Produktionsværktøjer

  • Styring af besætning (optimering af staldforhold og - miljø) 
  • Styring af medarbejdere (teambuilding, motivation, rådgivning omkring ansættelser og afskedigelser)
  • Styring af foder (indkøb, forbrugsbudgetter, foderkurver/-mængder, hyppighed, foderalarmer, foderhygiejne, efterkalkulationer, kontrol)
  • Styring af lønninger (timeforbrug - ferier m.v. - nøgletal - lønsumsvurdering) 
  • Styring af salg (salgsflow - optimering - salgsstrategi, fx kvalitet/mængder/sundhed/pristillæg - vurdering af aftagere) 
  • Styring ud fra prognoser (opstilling af optimale prognoser for driften og styring ud fra disse)

Adresse
DM AGRO ApS
Buen 136, Stubbæk
DK 6200 Aabenraa

Kontakt
Telefon.: 0045 70 70 10 68 

info(at)dmagro.dk

 

 

© 2015 DM AGRO ApS. All rights reserved.